Spesialtransport

Asle Skoveng Kranservice har moderne og fleksible kranbiler og hengere med uttrekk. Vi hjelper kundene med trygg og sikker transport av lange, brede og/eller høye lass. Nøyaktig planlegging og trygg gjennomføring sikrer dine verdier. Oppdragene utføres med følgebil og trafikkdirigering etter behov. Vi tar ansvaret for hele prosessen: Planlegging, tillatelser, lasting, kjøring, lossing. Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om våre tjenester innen spesialtransport!