Spesialtransport | Flytte krevende elementer?

Vi hjelper deg med sikker forflytting av last med store eller ukurante dimensjoner. Våre spesialhengere dekker de fleste behov. Typisk last er anleggsmaskiner, transformatorer, hus, store tanker, og så videre. Vi ordner søknad om dispensasjon og følgebil når transporten har en bredde som overstiger tre meter, eller totallengde er større enn 23,5 meter. Skoveng har hengere med opptil 25 m uttrekk.

Transport av silo/tank
Flytting av vindmølle

Tung og bred last? Bestill spesialtransport

VI HAR DØGNVAKT

Adresse Prost Stabels vei 14, Skedsmokorset